Försäljningsprocessens olika steg

Det finns flera olika steg som ingår i en försäljningsprocess. Några av dessa finner du här nedan.

img

Du kontaktar oss

Det första steget efter att ha bestämt dig för att du vill sälja din bostad är att kontakta oss. Därefter kan du överlämna kopior av alla dokument som gäller din bostad till oss. Detta kan handa om allt från ritningar över fastigheten till el-, vatten- och avloppsledningar.

img

Förberedelser inför försäljningen

Det är sedan dags att börja med förberedelserna inför försäljningen. Det kan bland annat inkludera styling av bostaden inför fotografering av den för de kort på bostaden som ska läggas ut, en överlåtelsebesiktning samt att skapa en objektsbeskrivning av den. Vi kan också hjälpa dig med att bestämma var din bostad ska marknadsföras någonstans.

img

Visning

När alla förberedelser är avklarade är det sedan dags för visning av din bostad. Även innan det är dags för visningen krävs det en del förberedelser så som städning av fastigheten och så vidare.

img

Budgivning och kontraktsskrivning

Efter visningarna är det dags för eventuella spekulanter att lägga sina bud på fastigheten. När du bestämt dig för vem du vill sälja din bostad till är det sedan dags att skriva kontakt och komma överens om en tillträdesdag. Vi hjälper dig genom hela denna process.